Tájékoztatás és figyelemfelhívás tagdíjbefizetésről

Tagdíjbefizetés 2019. évre 3.000 Ft

A Balatonszepezdi Arany Horog Horgászegyesület tagjai részére

Tisztelt Tagtársunk, Horgásztársunk!
Az egyesületünk alapszabályának III. 11/2. pontjának kivonatát az alábbiakban idézem:

„Az egyesület rendes tagja köteles megfizetni a tagdíjat, a tiszteletbeli tag tagdíj fizetésére nem köteles, a pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulás teljesítésével vesz részt. Az egyesület rendes tagjának az éves tagdíjat a tárgyév június 30. napjáig kell az egyesület
részére befizetni vagy az egyesület bankszámlájára átutalni.”

Tisztelettel kérem azon egyesületi tagtársunkat, aki eddig nem fizette be a 2019. évi tagdíjat, hogy június 18-ig szíveskedjen Sándor Gyula Elnök Úrnál (8252 Balatonszepezd, Csokonai u 2.) befizetni a tagdíjat vagy az egyesületünk bankszámlaszámára azt elutalni! Számlaszám: Kinizsi Bank 73200134-16012907

Tájékoztatom a Tisztelt Tagtársaimat, hogy azon tagjainkat, akik 2019. június 30-ig nem rendezik az éves tagdíj befizetésüket, az Alapszabályunk III.15 pontja szerint ki kell zárnunk az Egyesület tagjai közül! Ezt természetesen nem szeretnénk, ezért küldjük ezt a tájékoztatást és figyelmeztetést!

Horgász üdvözlettel:

Sándor Gyula
HE elnök