Közgyűlés 2019. február 23.

A szervezet neve: Balatonszepezdi ARANY HOROG Horgászegyesület

Jegyzőkönyv

1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Közgyűlés         
2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra): 2018. február 23. 10.00 órakor

3. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek: Sárközi István a Balatonakali és Vidéke Horgászegyesület elnöke, BBHSZ elnökségi tagja, akit Sándor Gyula elnök úr külön köszöntött

Jelenléti ív külön csatolva

4.Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és (kizárólag közgyűlés esetében) két jegyzőkönyvet hitelesítőt választanak.

Levezető elnök neve: Sándor Gyula

Jegyzőkönyvvezető neve: Soós Gábor

Jegyzőkönyv hitelesítők neve (közgyűlés esetén): Liga Attila, Mészáros Béla

Szavazatszámláló bizottságra nem volt szükség.

5. Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára (21 fő) tekintettel megállapítja, hogy a közgyűlés  határozatképes

2018.02.23./1 Határozat: a megismételt Közgyűlés határozatképes, mert a tagságból 21 fő megjelent!

6. Napirend

Napirendi pontok:

  1. 2018 évi beszámoló és a pénzügyi beszámoló megvitatása / Sándor Gyula
  2. Felügyelő Bizottság jelentése / Soós Gábor tolmácsolásában
  3. Fegyelmi Bizottság jelentése / Sándor Gyula
  4. 2019 évi tervek megvitatása / Sándor Gyula
  5. Egyebek, tájékoztató, vegyes ügyek / Sándor Gyula

A megjelentek a fenti napirendi pontokat nyílt szavazással egyhangúlag elfogadták.

2018.02.23./2 Határozat: a közgyűlés a beterjesztett napirendet nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta.

Sándor Gyula elnök úr tájékoztatta a Közgyűlést a Horgászegyesület 2018 évi munkájáról, kiemelve a megtartott rendezvényeket, az első gyermek és ifjúsági horgászversenyek (Akalival közös), a családi napot, hulladékgyűjtést, a felnőtt horgászversenyt és az első alkalommal megrendezett 24 órás ponytfogó versenyt. Az Egyesület 130 fővel végezte a 2018 évi munkáját, melyen felül 31 gyermek/ifjúsági tagunk volt.

Az Egyesület vezetése 2 alkalommal személyes, egy alkalommal elektronikus vezetői megbeszélést tartott.

Felhívta a figyelmet a szabályszerű horgászatra, a fogási naplók teljes és szabályszerű vezetésére, kitöltésére, majd a beszámoló elfogadását javasolta a Tagságnak.

2018.02.23./3 Határozat: a közgyűlés a 2018 évről szóló beszámolót nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta.

Soós Gábor elnök helyettes ismertette a 2018 évi gazdálkodás főbb számait, a bevételek és költségek alakulását, a jelentősebb támogatásokat és kiadások indokait.

Az Egyesület 663.803 Ft-os pénzügyi vagyonnal zárta a 2018-as évet.

Az elnök úr kérte a tagságot, hogy fogadja el a 2018-as év pénzügyi beszámolóját!

2018.02.23./4 Határozat: a közgyűlés a 2018 évről szóló pénzügyi beszámolót nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta.

Soós Gábor elnök helyettes ismertette a Felügyelő bizottság jelentését, (az FB elnök más irányú elfoglaltsága miatt nem volt jelen) mely szerint az Egyesület vezetése az Alapszabálynak megfelelően, eredményesen gazdálkodott. Az elnök úr kérte a tagságot, hogy fogadja el az FB jelentését!

2018.02.23./5 Határozat: a közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta.

Sándor Gyula elnök tájékoztatott, hogy a fegyelmi ügye, feladata a Fegyelmi Bizottságnak nem volt. Javasolta a tájékoztató elfogadását!

2018.02.23./6 Határozat: a közgyűlés a Fegyelmi Bizottság jelentését nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta.

Soós Gábor elnökhelyettes ismertette a 2019 évi tervjavaslatot, bevételi és költség előirányzatokat, majd az Elnök úr feltette szavazásra a kérdést, a tagság elfogadja-e a 2019 évi tervet?!

2018.02.23./7 Határozat: a közgyűlés a 2019 évi gazdálkodási tervet nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta.

Sándor Gyula elnök tájékoztatást adott a horgászjegyek forgalmazásáról, a 2019 évi díjakról, a szabály változásokról. Javasolta, hogy Egyesületünk ifjúsági tagjaira is vonatkozzon a 3.000 Ft-os éves tagsági díj fizetési kötelezettség!

2018.02.23./8 Határozat: a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta, hogy 2019.02.23.-tól az Egyesület ifjúsági korú a tagjai is fizessék meg a 3.000 Ft-os tagsági díjat.

Sándor Gyula elnők tájékoztatta a Közgyűlésen résztvevőket, hogy sikeres volt az adóhatóságnál a regisztrációnk, 2018-ban a NAV-tól 50.633 Ft összegű 1%-os felajánlást kapott Egyesületünk! Egyben kérte a tagtársainkat, hogy akinek ebben az évben van erre lehetősége, ezzel is támogassa az Egyesületet!

Az Elnök úr ismertette a 2019 évben tervezett eseményeket:

  • 04.27-28 24 órás ponytfogó verseny
  • 05.18 gyermek-ifjúsági horgászverseny
  • halászléfőző verseny ( Önkormányzattól függ az időpont)
  • 09.21. felnőtt horgászverseny

Terveztük az idén a nádvágást is, amit az időjárás nem tett lehetővé!

Sárközi István úr a Balatonakali és Vidéke Horgászegyesület elnöke, BBHSZ elnökségi tagja tájékoztatást adott a horgászokat érintő aktuális ügyekről, kérdésekről, a BBHSZ és a Balatonakali Horgász egyesület által tervezett rendezvényekről.

Az elektronikus regisztráció tapasztalatai mellett összefoglalta a MOHOSZ céljait, törekvéseit!

Sándor Gyula elnök és Soós Gábor elnökhelyettes tájékoztatást adott a csónak kikötő ügyének állásáról, melyről hosszas, részletekbe menő véleménycsere alakult ki. A vélemények összefoglalása után egyetértés született abban, hogy az Egyesület vezetése írásos formában keresse meg az Egyesület összes tagját és kérje meg a tagság kötelezettségvállaló nyilatkozatát a csónak kikötő megvalósítása, költségek viselése ügyében!

A szövegtervezetet elkészítésére dr, Németh Pétert kérte fel az Elnök úr.

Az Elnök úr tájékoztatta a tagságot, hogy a Balatonakali Horgász Egyesülettel közösen hozunk létre egy horgász vizsga-bizottságot, melybe az Egyesületünk Soós Gábort elnök helyettest delegálja.

Sándor Gyula elnök úr külön kiemelten megköszönte Töreki Gyula folyamatos segítségét, valamint a balatonszepezdi Önkormányzat, a Halker Kft., a BBHSZ, a Cseh családi pincészet, Szabó András pártoló tag, Kupi Kálmán, Balázs Ferenc, Hoffer Gábor, Botos László, Gulyás Péter, Hernádi Tibor, Mészáros Béla aktív, segítő közreműködését illetve az Egyesületünk támogatását!

Egyéb kérdés, javaslat nem merült fel, így az elnök úr megköszönte a tagság részvételét és a Közgyűlést bezárta!

Kelt: Balatonszepezd, 2019. február 23.