Balatonszepezdi ARANY HOROG Horgászegyesület 2019 évi gazdálkodási terve

Az egyesület 663.803 Ft rendelkezésre álló forrással kezdi meg a 2019-es évet, ami stabil, nyugodt gazdálkodásra biztosít lehetőséget.
A jelenlegi taglétszámot és a korábbi évek tapasztalatait figyelembe véve

  • 115 fő rendes taggal ( 3.000 Ft/fő)
  • 10 új taggal ( 3.000 Ft tagdíj és 5.000 Ft támogatás)
  • 40.000 Ft összegű NAV 1%-os támogatással

Ennek megfelelően az éves bevételi tervünk 465.000 Ft.

Kiadásaink hasonlóan az elmúlt évekhez

  • postaköltségből 15.000 Ft, bankköltségekből 45.000 Ft
  • irodaszerekre, nyomtatványokra 30.000 Ft, mely a nyomtatott jegyek miatt szükségszerűen magasabb lesz ( nyomtató patron+papír)
  • jogi segítségre, könyvelésre 40.000 Ft
  • horgászversenyek és rendezvények ( egyesületi és szövetségi) lebonyolítására 210.000 Ft-ot, azaz mindösszesen 340.000 Ft-ot tervezünk 2019 évre.

Így várhatóan a rendelkezésre álló forrásaink és az ez évi maradványunk után kb: 770-780.000 Ft vagyonnal zárhatjuk az évet.

Kérem a 2019 évi gazdálkodási terv szíves elfogadását!