2018 évi gazdálkodási terv

Balatonszepezdi ARANY HOROG Horgászegyesület 2018 évi gazdálkodási terve

Az egyesület 418.043 Ft rendelkezésre álló forrással kezdi meg a 2018-es évet, ami stabil, nyugodt
gazdálkodásra biztosít lehetőséget.
A jelenlegi taglétszámot és a korábbi évek tapasztalatait figyelembe véve

 • 105 fő rendes taggal ( 2.000 Ft/fő)
 • 10 új taggal ( 2.000 Ft tagdíj és 5.000 Ft támogatás)

Stégek engedélyeztetéséből és támogatásokból 50.000 Ft bevételt tervezünk.
Ennek megfelelően az éves bevételi tervünk 330.000 Ft. Az adók 1%-át- amennyiben tagságunktól
érkezik- várhatóan csak 2019 évben utalja át a NAV a számlánkra.

Kiadásaink hasonlóan az elmúlt évekhez

 • postaköltségből 10.000 Ft, bankköltségekből 15.000 Ft
 • irodaszerekre, nyomtatványokra 20.000 Ft, mely a nyomtatott jegyek miatt várhatóan
  magasabb lesz, mint korábban
 • laptop vásárlásra 100.000 Ft ( melyhez szeretnénk pályázati forrást is igénybe venni)
 • jogi segítségre, könyvelésre 20.000 Ft
 • horgászversenyek és rendezvények ( egyesületi és szövetségi) lebonyolítására 160.000 Ft-ot,
  azaz mindösszesen 325.000 Ft-ot tervezünk 2017 évre.

A 2018 évet mindössze 5.000 Ft többlettel tudjuk zárni!

Így várhatóan a rendelkezésre álló forrásaink és a 2017 évi maradványunk után kb: 420-430.000 Ft
pénz vagyonnal zárhatjuk az évet.

Kérem és javaslom a 2018 évi gazdálkodási terv szíves elfogadását!

Balatonszepezd, 2018. január 15.

Soós Gábor elnökhelyettes