Balatonszepezdi Aranyhorog HE közgyűlése

Balatonszepezdi Aranyhorog HE közgyűlése

Február 25-én tartotta éves közgyűlését Balatonszepezd legnagyobb civil szervezete a Balatonszepezdi  Aranyhorog Horgász Egyesület, amelyen részt vett  Bíró Imre,  a község polgármestere, valamint Császár Erzsébet, a Bakony – Balaton Horgász Szövetség ügyvezető elnöke.

Sándor Gyula egyesületi elnök  beszámolója a már hagyományosan gazdag, a tagság jelentős részét és sok – sok családtagot megmozgató rendezvényekkel tarkított egyesületi munkáról adott számot. Az eredményes munkához megfelelő alapot biztosítottak a beérkező felajánlások és sikeres pályázatok. Külön köszönetet mondott az Önkormányzattól kapott támogatásokért valamint az adó egy százalékos juttatásokért. A  már beérkezett fogás naplók adatai alapján ismertette , hogy az egyesület horgászai – gyakorlatilag azonos létszámmal – 2022. évben mintegy 1500 kilogrammal több pontyot fogtak mint az előző évben. Ugyanakkor a fogási naplókkal kapcsolatban azt felrótta a tagság érintett részének, hogy a beérkezett naplók 35 %- a pontatlanul került kitöltésre. Hangsúlyozta, hogy több balatoni egyesülettől eltérően a 2023. évi tagdíj összege nem változott, ugyanakkor az elnökség nevében javasolta a jövő évi tagdíj  ezer forinttal történő megemelését. (A javaslatot a Közgyűlés a beszámolók feletti szavazás során 5.000 Ft/év összegben fogadta el!)

A szokásos beszámoló és a soros évet megalapozó napirendek megtárgyalásán túlmutató közgyűlésen, aktív párbeszéd alakult ki a tagság és a jelen lévő Bíró Imre polgármester által képviselt önkormányzat között, igyekezve megoldásokat találni a horgászokat is érintő problémákra, tovább erősíteni a meglévő kapcsolatot.

Császár Erzsébet  tájékoztatta a közgyűlés résztvevőit  a Szövetség ez évi legnagyobb feladatáról, a Balatoni Horgászegyesületek Szövetségével való,  várhatóan 2024 évelején megvalósuló egyesülésről.  Kiemelte, hogy az egyesített erőforrásoknak köszönhetően az új Szövetség hatékonyabban tudja ellátni a jövőben mind a közösségi, mind versenysportbéli, mind ifjúságnevelésben való feladatait, illetve az egyesült erő nagyobb hatékonyságot jelent majd a horgászok érdekképviseletében is.

A közgyűlés zárásaként a BBHSZ részéről ügyvezető elnök hat éves eredményes közösségépítő munkája elismeréseként jutalomban részesítette  Sándor Gyulát,  egyben megköszönte az egyesület aktív tagjainak az egyesületi elnökük munkájának támogatását, abban való közreműködésüket.

BBHSZ tudósításából