A Horgászegyesület 2021 évi gazdálkodási terve

Az egyesület 1.692.508 Ft rendelkezésre álló forrással kezdi meg a 2020-es évet, ami stabil, nyugodt gazdálkodásra biztosít lehetőséget.
A jelenlegi taglétszámot és a korábbi évek tapasztalatait figyelembe véve

 • 140 fő rendes taggal ( 3.000 Ft/fő)
 • 10 új taggal ( 3.000 Ft tagdíj és 5.000 Ft támogatás)
 • 300.000 Ft összegű NAV 1%-os támogatással
  300.000 Ft-os NEA pályázati összeggel
  300.000 Ft Községi támogatással
 • a jegyek értékesítése után 80.000 Ft jutalékot tervezünk.

Ennek megfelelően az éves bevételi tervünk 1.480.000 Ft.

Bízunk abban, hogy a MOHOSZ-NEA-hoz és a Községi Önkormányzathoz beadott/beadandó pályázatunkkal is tudunk némi támogatást kapni az egyesület beszerzéseihez és adminisztrációs költségeihez!

Kiadásainkat hasonlóan tervezzük az elmúlt évekhez, de jelentősebb fejlesztésekben bízunk:

 • postaköltségből 15.000 Ft, bankköltségekből 45.000 Ft
 • irodaszerekre, nyomtatványokra 100.000 Ft, mely a nyomtatott jegyek miatt várhatóan magasabb lesz ( nyomtató patron+papír+lamináló gép)
 • jogi segítségre, könyvelésre, pályázatokra 60.000 Ft
 • horgászversenyek és rendezvények ( egyesületi és szövetségi) lebonyolítására 350.000 Ft-ot,
 • eszközök beszerzésére ( sátor, főzőüst, laptop, nyomtató) 500.000 Ft-ot

azaz mindösszesen 1.070.000 Ft-ot tervezünk 2020 évre.

Így várhatóan a rendelkezésre álló forrásaink és az ez évi maradványunk után meghaladjuk a 2 milliós Ft vagyoni értéket az év végén. ( 2.100.000 Ft körül)

A csónakkikötő al-számlán 4.073.732 Ft áll rendelkezésünkre a további munkákra. A tervezési díjra, a hatósági díjakra, eljárási illetékekre várhatóan 3.600.000-3.900.000 Ft-ot kell kifizetnünk, igyekszünk a költségeket lefaragni és mederben tartani, hogy a befizetett összegeink elegendők legyenek az engedélyek megszerzéséig! Tervezzük pályázati forrás megszerzését is a csónakkikötőhöz!

Kérem a 2021 évi gazdálkodási terv szíves elfogadását!

Balatonszepezd, 2021. január 21.
Soós Gábor elnökhelyettes